SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular

Soru   : MSM’ye kimler başvurabilir?

Cevap: Merkezimiz ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan, birinci basamak sağlık kuruluşu kapsamında olup; üniversitemizin kayıtlı öğrencilerine, akademik ve idari personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ve emeklilerine sağlık hizmeti vermektedir. 

Soru  : Acil durumlarda ne yapmalıyım

Cevap : Acil durumlarda merkezimizin acil sağlık hattı  olan 0212 383 2318/2326  veya 0212 383 2320 aranmalıdır. Sağlık görevlisinin talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Sağlık Bakanlığının 112 Acil Hattı aranarak  Ambulans istenebilir.  

 

Soru  : Yabancı Uyruklu öğrenciyim, sağlık hizmetinden nasıl faydalanabilirim.

Cevap  :  Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne giderek provizyon almaları gerekmektedir. Sigorta primleri Ziraat Bankasına yatırılmaktadır. Merkezimizde verilen hizmetin dışında diğer sağlık kurumlarından faydalanabilmek için bu işlemlerin yapılması zorunludur. 

SGK Başvuru Evrakları:

Öğrenci Belgesi
İkamet Teskeresi  
Pasaport  

Soru: MEB burslusu ve yabancı uyruklu öğrenciyim. Sağlık hizmetinden ve hastanelerden nasıl yararlanabilirim ? 

Cevap: Bu durumdaki öğrencilerimiz merkezimizdeki sağlık hizmetinden yararlanmaktadır. Diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına gitmek için merkezimiz bankosundan "Muayene İstek Formu" düzenlendikten sonra doktorlarımız tarafından sevk verilmektedir. Hastanelerdeki tedavi ücretleri 2547 sayılı kanunun 47. ve 48 maddeleri çerçevesinde üniversitemiz bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. 

 

Soru  : Hiçbir sosyal güvencem yok ne yapmalıyım?   

Cevap :  25 yaşını doldurmamış öğrencilerin  öğrenci belgesi alarak ailesi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek sigortalılık durumunu aktive ettirmesi gerekmektedir.

25 yaşını doldurmuş öğrencilerin aynı işlemi kendi adına yaparak SGK’ndan aktive etmeleri gerekmektedir.    http://www.sgk.gov.tr

 

Soru  : Muayene ve tedaviler ücretli mi?

Cevap:  Merkezimizde Muayene ve tedavi  için ücret alınmamaktadır. Muayene sonrasında verilmiş olan reçetelerden eczanelerde hasta katılım payı ve ilaç bedelinin bir kısmı alınmaktadır.

 

 

 DİŞ ÜNİTESİ

Diş muayenesi için gelenlerin bilgisine,Diş kliniğinde vermekte olduğumuz sağlık hizmetini pandemi süresince PCR testi zorunluluğu ile devam ettirmiş olup;bu sürenin sonunda bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde  Sağlık Bakanlığı girişimsel tededaviler öncesinde PCR testi yapılmamasını Devlet Hastanelerine bildirilmiştir.Bu suretle gelen hastalarımızın PCR testine ulaşmaları zor olacağından bundan sonra hastalarımıza tedavi öncesi Anamez Formu doldurtulup beyan esaslı Covit 19 yönünden değerlendirme yapılarak tedaviye devam edilecektir.

Diş Tedavi Biriminde, koruyucu hekimlik yanında,

 • Diş Muayenesi
 • Röntgen ve panoramik  filmi
 • Diş çekimi
 • Kanal tedavisi
 • Amalgam dolgu
 • Işınlı estetik dolgu
 • Kuafaj ve amputasyon
 • Diş temizleme
 • Küçük cerrahi girişimler

yapılmaktadır.

(Kuron – Köprü, protez veya cerrahi işlemler yapılamamaktadır. Bu gibi vakalarda hasta ilgili yerlere yönlendirilmektedir.)

 


                                                            ACİL ÜNİTESİ

1-    Doktorun ön gördüğü ayaktan tedaviler

2-    Enjeksiyon

3-    Pansuman

4-    Ekg

5-    Tansiyon ölçümü

Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüslerinde bulunan müşahede odasında bulunan 6 adet yatağımızda, doktorlarımızın

gerekli gördüğü kısa süreli tedaviler uygulanmaktadır.

 

                                                      RADYOLOJİ ÜNİTESİ

Röntgen ünitemizde tek masa tek tüp röntgen cihazı ile konvansiyonel radyografi çekimlerinin tamamı yapılmaktadır. Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, telegrafi, her türlü kemik ve eklem grafileri  ve panoramik diş röntgeni çekilmektedir.

Ultrason (USG) çekimi randevu usulü ile yapılmaktadır. 

Not: Ultrason Doktorumuz olmadığından ultrasonla ilgili işlemler yeni Ultrason Doktoru gelene kadar yapılamamaktadır.

Hazırlık gerektirmeyen USG tetkikleri;

 • ·        Tiroid USG
 • ·        Yumuşak doku USG
 • ·        Meme USG
 • ·        Aksillar USG
 • ·        Boyun USG
 • ·        Testis USG
 • ·        İnguinal USG
 • ·        Bebeklerde kalça USG

vs.

Hazırlık gerektiren USG tetkikleri;

 • ·        Üst batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç olarak çekilmektedir)
 • ·        Tüm batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç ve randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir)
 • ·        Pelvik USG (Randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir)

vs.

Tüm USG çekimleri randevu usulüne göre yapıldığı için tüm hastalarımıza randevu verilirken her çekim için gereken hazırlıklar ayrıca bildirilmektedir.

 

LABORATUAR ÜNİTESİ

Laboratuar ünitesinde Biyokimya Otoanalizörü, Kan Sayım Cihazı, İdrar Tetkiki Ünitesi, Nefelometre Cihazı, Serolojik Testler Cihazı, Hormon Otoanalizörü  ile 70'e  yakın parametrede biyokimyasal tetkikler yapılmaktadır.

Rutin biyokimya ve check-up için kan alma saati 09:00-10:00 arasıdır.  ( Cihaz kapasitesine bağlı olarak kota dolduğunda, kan alımı kesilmektedir. ) Acil parametreler için gün boyu numune kabul edilmektedir.

LABORATUAR TESTLERİ

BİYOKİMYA

 • Açlık Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL-Kolestrol
 • LDL-Kolestrol
 • T kol/HDL-Kol
 • LDL-Kol/HDL-Kol
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • GGT
 • Total Bilirubin
 • Direkt Bilirubin
 • İndirekt Bilirubin
 • ALK P
 • Total Protein
 • Albumin
 • Amilaz
 • CK
 • Kalsiyum
 • Ürik asit
 • Demir (Fe)
 • OGTT (Oral glukoz tolerans testi)
 • Hba1c
 • Tokluk Kan Şekeri

HEMATOLOJİ

 • Kan Sayımı (Hemogram) (24 parametre)

Sedimantasyon(ESR)

Kart Testler

 • Kan Grubu

Nefelometre Cihazı

 • ASO
 • hs-CRP
 • RF

 HORMON TETKİKLERİ

Tiroid Paneli

 • TSH (Tiroidi Stimüle eden Hormon)
 • FT3
 • FT4
 • Anti TG
 • Anti TPO

Cinsiyet hormonları paneli

 • E2 (Östardiol)
 • Progesteron
 • LH
 • FSH
 • Prolaktin
 • Folat (Folik Asit)
 • Vit B12
 • İnsülin
 • HOMA

TÜMÖR İŞARETLEYİCİLERİ

 • TPSA
 • FPSA / TPSA
 • Ferritin

 SEROLOJİ

 • Hbs-Ag
 • Anti Hbs total
 • HAV IgM
 • Anti HAV total
 • HIV
 • HCV
 • BHCG

TAM İDRAR TETKİKİ

Biyokimya ve hormon parametrelerine bakmakta olduğumuz cihazlarımız Biorad dış kalite kontrol programına, seroloji testlerini çalıştığımız cihazımızda Biorad dış kalite kontrol programına dâhil olup, kalite kontrolleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır .

Laboratuarımızda kullanılan manuel cihazların bakımı yıllık olarak yapılmaktadır .

 

 PSİKOLOJİK DESTEK ÜNİTESİ

Psikolojik Destek Birimi

Mediko Sosyal Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu birimden personel, personel yakını ve engelli öğrenciler yararlanabilmektedir. Birimde çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışılmaktadır.

Gizlilik

Psikolojik Destek Birimi’nde, kişisel bilgiler ve görüşme içerikleri, kişi izin vermediği sürece, kesinlikle kimseyle paylaşılmaz. Ancak, görüşülen kişinin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda gerekli kişilerle temasa geçilebilir.

Bireysel Terapi Hizmeti

Bireysel psikoterapi kişinin kendini anlamasını, kendine dair farkındalık geliştirmesini, problemleriyle daha etkin baş edebilmesini,  kişilerarası problemlerine  farklı bakış açısı ve çözüm yolları kazandırılmasını amaçlar.  Günlük hayatta bir çok alanda zorlanma yaşamakta ve bir çoğu ile bireysel olarak baş edebilmekteyiz. Ancak kimi zaman bir sarmalın içinde sıkışmış hissettiğimiz, dönüp dönüp aynı noktaya geldiğimiz, çözüme dair umutsuzluğa kapıldığımız, sorunu da çözümü de görmekte ve tanımlamakta zorlandığımız zamanlar olur. İşte bu zamanlar  profesyonel bir destek almaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır.

Siz de böyle hissettiğiniz bir zaman dilimindeyseniz birimimize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için aşağıdaki formu doldurup aysenury@yildiz.edu.tr  adresine mail atmanız halinde en kısa süre içerisinde tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Seanslar haftada bir gün 50 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Ebeveyn Danışmanlığı/Oyun Terapisi Hizmeti

Çocuklarla ilgili yaşanan sıkıntıların bazıları ebeveyn danışmanlığı ile çözüme kavuşmakta bazı durumlar için ise oyun terapisi gerekmektedir. Getirilen problemle ilgili nasıl bir yol izleneceği terapistin değerlendirmesi neticesinde ebeveynle verilen ortak karar ile belirlenmektedir.

Çocukların ihtiyaç ve sorunlarını oyun ve oyuncak aracılığıyla iletmesi sürecine eşlik eden ve yoğunlaşan terapi türüne ‘’oyun terapisi’’ denir. Çocuklar ile çalışırken yetişkinlerde uygulanan konuşma terapileri uygulanmaz. Çünkü çocuklar yetişkinler gibi yaşadıkları sıkıntıları anlatmak konusunda henüz yeterince gelişmemişlerdir.  Çocuklar yaşadıkları sıkıntıları anlatırken sembolik bir dil kullanırlar. Çocuklar için bu sembolik dil de ‘’oyun’’ dur. Bu sebeple çocuklarda yaşanan problemlerin çözümünde oyun terapileri kullanılır. Oyun terapisi  terapistin çocuk ile kurduğu güven ilişkisi temelinde çocuğa kendi problemlerini ifade etmesine yardımcı olacak çeşitli oyuncaklar sunduğu, çocuğun istediği oyunu kurmasını desteklediği ve bu oyunun içine çocuğu sınırlandırmadan ve çocuğa eşlik ederek sürecin bir parçası olduğu seanslardan oluşmaktadır. Bu süreç sayesinde çocuk terapistin de yardımıyla kendisi için negatif duygu ve yaşam deneyimlerini yeniden yaşayarak ve çözümleyerek yeni baş etme becerileri geliştirir. Terapi seansları ilerledikçe çocuk var olan gücünü oyun seansları ile yeniden tekrar kazanmakta ve duygusal sıkıntılarında rahatlama ve iyileşme sağlanır.

 

Oyun terapisinden 3-11 yaş çocukları faydalanmaktadır. Oyun terapisinde travmalar ve istismar (fiziksel, duygusal, cinsel), bağlanma sorunları, ayrılık Anksiyetesi, uyku, yeme ve tuvalet problemleri, enürosiz (alt ıslatma), enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları), kaygılar ve korkular, fobiler ve tikler, ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.), boşanma sonrası adaptasyon sorunları, kardeş kıskançlığı, davranışsal gerileme, evlatlık alınma / edinilme durumu, okula başlama ve uyum sorunları, davranışsal problemler, saldırganlık, öfke veya zorbalık, saldırıya uğra(t)mak, düşük öz-benlik saygısı, sosyal içe kapanıklık, tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,iletişim problemleri , sınır koyma sorunu gibi durumlarla çalışılır.

Oyun terapisi sürecinin ayrılamaz iki parçası vardır. Bir parçası çocuk ile yürütülen oyun terapisi seansları diğeri ebeveynlerle yürütülen ebeveyn görüşmeleridir. Oyun terapisinden sağlanacak max fayda bu iki parçanın bir arada yürütülebilmesi ile mümkündür. Bu sebeple oyun terapisine başlamadan once ebeveynlerin iş birliğine açık olması ve sürecin birer parçası olması beklenmektedir.

Başvuru yapmak için aşağıdaki formu doldurup aysenury@yildiz.edu.tr  adresine mail atmanız halinde en kısa süre içerisinde tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Seanslar haftada bir gün 50 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

Aile ve Çift Danışmanlığı

Aile ve çift danışmanlığı, değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. İletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları anlayabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.

İlişkilerde yaşanan sorunlar karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aile ve çift danışmanlığı hizmetinde amaç ilişkide hatalı tarafı bulmak değil; yaşanan sorunun sebeplerini anlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya koymak, bu konuda sorumluluk almalarını sağlamak ve yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.

Aile ve çift danışmanlığı, evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir.

Haftada bir yapılan seanslar mevcut durum danışanlarla birlikte değerlendirilerek yüz yüze veya online olarak planlanabilir. Her bir seans yaklaşık 90 dakika sürmektedir.

Randevu almak için bbalki@yildiz.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.  

 

Formu indirmek için tıklayınız;

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/FR-1246-SKS%20Psikolojik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Talep%20Formu.docx

 

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Öğrenci Dekanlığı Psikolojik Danışma Birimi Mediko Sosyal Merkezi binamızda zemin katta bulunan Z-115,Z-116,Z-121,Z-122 nolu odalarda Medikodan bağımsız hizmet vermektedir.

İLETİŞİM NUMARASI: 0212 383 60 55 

E-POSTA: psikolojikdanisma@yildiz.edu.tr