ÜNİTELER
 

DİŞ ÜNİTESİ

 

Diş Tedavi Biriminde, koruyucu hekimlik yanında,

 • Diş Muayenesi
 • Röntgen ve panoramik  filmi
 • Diş çekimi
 • Kanal tedavisi
 • Amalgam dolgu
 • Işınlı estetik dolgu
 • Kuafaj ve amputasyon
 • Diş temizleme
 • Küçük cerrahi girişimler

yapılmaktadır.

(Kuron – Köprü, protez veya cerrahi işlemler yapılamamaktadır. Bu gibi vakalarda hasta ilgili yerlere yönlendirilmektedir.)

 

                                                                                                         PSİKOLOJİK DESTEK ÜNİTESİ

 

Psikolojik Danışmanlık Talep Formu nu indirmek için tıklayınız.

 

 Psikolojik Danışmanlık Birimi

 

Mediko Sosyal Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu birimden personel ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları yararlanabilmektedir. Birimde ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışılmaktadır.

 

Gizlilik

 

Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, kişisel bilgiler ve görüşme içerikleri, kişi izin vermediği sürece, kesinlikle kimseyle paylaşılmaz. Ancak, görüşülen kişinin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda gerekli kişilerle temasa geçilebilir.

 

Bireysel Terapi Hizmeti

 

Bireysel psikoterapi kişinin kendini anlamasını, kendine dair farkındalık geliştirmesini, problemleriyle daha etkin baş edebilmesini,  kişilerarası problemlerine  farklı bakış açısı ve çözüm yolları kazandırılmasını amaçlar.  Günlük hayatta bir çok alanda zorlanma yaşamakta ve bir çoğu ile bireysel olarak baş edebilmekteyiz. Ancak kimi zaman bir sarmalın içinde sıkışmış hissettiğimiz, dönüp dönüp aynı noktaya geldiğimiz, çözüme dair umutsuzluğa kapıldığımız, sorunu da çözümü de görmekte ve tanımlamakta zorlandığımız zamanlar olur. İşte bu zamanlar  profesyonel bir destek almaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır.

 

Siz de böyle hissettiğiniz bir zaman dilimindeyseniz birimimize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için aşağıdaki formu doldurup medikopdb@yildiz.edu.tr  adresine mail atmanız halinde en kısa süre içerisinde tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Seanslar haftada bir gün 50 dakika olacak şekilde  online ya da yüz yüze planlanmaktadır.

 

Aile ve Çift Danışmanlığı

 

Aile ve çift danışmanlığı, değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir. İletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları anlayabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.

 

İlişkilerde yaşanan sorunlar karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aile ve çift danışmanlığı hizmetinde amaç ilişkide hatalı tarafı bulmak değil; yaşanan sorunun sebeplerini anlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya koymak, bu konuda sorumluluk almalarını sağlamak ve yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.

 

Aile ve çift danışmanlığı, evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir.

Haftada bir yapılan seanslar mevcut durum danışanlarla birlikte değerlendirilerek yüz yüze veya online olarak planlanabilir. Her bir seans  50 dakika sürmektedir.

Randevu almak için medikopdb@yildiz.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ACİL ÜNİTESİ

1-    Doktorun ön gördüğü ayaktan tedaviler

2-    Enjeksiyon

3-    Pansuman

4-    Ekg

5-    Tansiyon ölçümü

Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüslerinde müşahede odasında bulunan 6 adet yatağımızda, doktorlarımızın gerekli gördüğü kısa süreli tedaviler uygulanmaktadır

 

                                                                                                                      RADYOLOJİ ÜNİTESİ

Röntgen ünitemizde tek masa tek tüp röntgen cihazı ile konvansiyonel radyografi çekimlerinin tamamı yapılmaktadır. Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, telegrafi, her türlü kemik ve eklem grafileri  ve panoramik diş röntgeni çekilmektedir.

 

Hafta içi  09:00 .14.00 arasında ultrason hizmeti verilmektedir. Bilginize sunar sağlıklı günler dileriz.

Hazırlık gerektirmeyen USG tetkikleri;

 • ·        Tiroid USG
 • ·        Yumuşak doku USG
 • ·        Meme USG
 • ·        Aksillar USG
 • ·        Boyun USG
 • ·        Testis USG
 • ·        İnguinal USG
 • ·        Bebeklerde kalça USG

vs.

Hazırlık gerektiren USG tetkikleri;

 • ·        Üst batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç olarak çekilmektedir)
 • ·        Tüm batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç ve randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir)
 • ·        Pelvik USG (Randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir)

vs.

Tüm USG çekimleri randevu usulüne göre yapıldığı için tüm hastalarımıza randevu verilirken her çekim için gereken hazırlıklar ayrıca bildirilmektedir.

Not: Radyoloji doktorumuz olmadığından dolayı, yeni doktorumuz gelene kadar ultrason hizmeti verilmeyecektir.

LABORATUAR ÜNİTESİ

Laboratuar ünitesinde Biyokimya Otoanalizörü, Kan Sayım Cihazı, İdrar Tetkiki Ünitesi, Nefelometre Cihazı, Serolojik Testler Cihazı, Hormon Otoanalizörü  ile 70'e  yakın parametrede biyokimyasal tetkikler yapılmaktadır.

Rutin biyokimya ve check-up için kan alma saati 09:00-10:00 arasıdır. Acil parametreler için gün boyu numune kabul edilmektedir.

LABORATUAR TESTLERİ

BİYOKİMYA

 • Açlık Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL-Kolestrol
 • LDL-Kolestrol
 • T kol/HDL-Kol
 • LDL-Kol/HDL-Kol
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • GGT
 • Total Bilirubin
 • Direkt Bilirubin
 • İndirekt Bilirubin
 • ALK P
 • Total Protein
 • Albumin
 • Amilaz
 • CK
 • Kalsiyum
 • Ürik asit
 • Demir (Fe)
 • OGTT (Oral glukoz tolerans testi)
 • Hba1c
 • CK-MB
 • Tokluk Kan Şekeri

HEMATOLOJİ

 • Kan Sayımı (Hemogram) (24 parametre)

Sedimantasyon(ESR)

Kart Testler

 • Kan Grubu
 • Syphilis

Nefelometre Cihazı

 • ASO
 • hs-CRP
 • RF

 HORMON TETKİKLERİ

Tiroid Paneli

 • TSH (Tiroidi Stimüle eden Hormon)
 • FT3
 • FT4
 • Anti TG
 • Anti TPO

Cinsiyet hormonları paneli

 • E2 (Östardiol)
 • Progesteron
 • LH
 • FSH
 • Prolaktin
 • Folat (Folik Asit)
 • Vit B12
 • İnsülin
 • HOMA

TÜMÖR İŞARETLEYİCİLERİ

 • TPSA
 • FPSA / TPSA
 • Ferritin

 SEROLOJİ

 • Hbs-Ag
 • Anti Hbs total
 • HAV IgM
 • Anti HAV total
 • HIV
 • HCV
 • BHCG
 • Testosteron

TAM İDRAR TETKİKİ

Biyokimya ve hormon parametrelerine bakmakta olduğumuz cihazlarımız Biorad dış kalite kontrol programına, seroloji testlerini çalıştığımız cihazımızda Biorad dış kalite kontrol programına dâhil olup, kalite kontrolleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır .

Laboratuarımızda kullanılan manuel cihazların bakımı yıllık olarak yapılmaktadır .